Nội Dung Bị Cấm Khi Quảng Cáo Google Shopping.

Nội Dung Bị Cấm Khi Quảng Cáo Google Shopping.

Hàng giả

Google cấm bán hoặc quảng cáo bán hàng giả. Hàng giả có nhãn hiệu hay biểu trưng giống hệt hoặc không thể phân biệt được với nhãn hiệu hay biểu trưng của mặt hàng khác. Hàng giả bắt chước đặc điểm thương hiệu của sản phẩm nhằm mạo nhận là sản phẩm chính hiệu của chủ sở hữu thương hiệu.

Chính sách này áp dụng cho nội dung của Quảng cáo mua sắm và trang web của bạn.

Sản phẩm nguy hiểm

Google muốn giúp mọi người được an toàn cả ở môi trường trực tuyến và ngoại tuyến, vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng bá một số sản phẩm gây thiệt hại, tổn hại hoặc chấn thương.

Ví dụ về nội dung nguy hiểm: Thuốc dùng để tiêu khiển (hóa học hoặc thảo dược); chất tác động tâm thần; thiết bị hỗ trợ sử dụng ma túy; vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và pháo hoa; hướng dẫn chế tạo chất nổ hoặc các sản phẩm gây hại khác; sản phẩm thuốc lá sợi.

Sản phẩm cho phép hành vi không trung thực

Google coi trọng sự trung thực và công bằng. Vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng bá sản phẩm được thiết kế để cho phép hành vi không trung thực.

Ví dụ về sản phẩm cho phép hành vi không trung thực: Phần mềm hoặc hướng dẫn đánh cắp dữ liệu, tài liệu giả mạo, sản phẩm giúp gian lận trong học tập.

Nội dung không phù hợp

Google coi trọng tính đa dạng và tôn trọng những người khác, đồng thời chúng tôi cố gắng tránh xúc phạm người dùng. Vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng cáo hoặc đích đến hiển thị nội dung gây sốc hoặc kích động thù địch, không khoan dung, phân biệt đối xử hoặc bạo lực.

Ví dụ về nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp: Bắt nạt hoặc hăm dọa một cá nhân hoặc nhóm người, phân biệt chủng tộc, đồ đạc trang bị cho nhóm thù địch, hình ảnh hiện trường vụ án hoặc hình ảnh tai nạn, ngược đãi động vật, hành vi giết người, ngược đãi bản thân, tống tiền hoặc hăm dọa để tống tiền, bán hoặc kinh doanh những loài bị đe dọa tuyệt chủng.

Nội dung không được hỗ trợ trong quảng cáo mua sắm

Mục tiêu của Google là hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá nhiều sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, một số sản phẩm và nền tảng của Google có thể không được tối ưu hóa để hỗ trợ đúng mức tất cả các loại nội dung. 

Vì lý do này, Quảng cáo mua sắm không cho phép quảng bá một số nội dung mà chúng tôi không cung cấp trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Xin lưu ý rằng vì các giới hạn này chỉ dành riêng cho Quảng cáo mua sắm nên chúng không tác động đến các chính sách dành cho các sản phẩm hoặc nền tảng khác của Google có chức năng khác biệt hoặc áp dụng các cơ chế hỗ trợ bổ sung.

Tag:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Vương

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phương

0388 154 521

Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Hà

Ms.HàMs.Hà

0977 235 490

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Tươi

Ms. TươiMs. Tươi

0971 693 583

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Quyền Anh

Mr. Quyền AnhMr. Quyền Anh

096.1028.096

Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Quỳnh

Ms.Quỳnh

0904 514 998

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Hữu

Ms. Hữu

0912 362 473